Hitre povezave

1. sestanek šolskega parlamenta 30.9.2016

ZAPISNIK

 

1.  sestanka skupnosti učencev v šol. letu 2016/2017, ki je bil v petek, 30. 9. 2016, ob  11.15, v  učilnici št. 41.  Prisotnih je bilo 30  izvoljenih predstavnikov oddelčnih skupnosti od  4. – 9.  razreda.

 

Dnevni red:

1.       Delo skupnosti učencev

2.       Izvolitev predstavnikov šolskega parlamenta

3.       Izvolitev predstavnikov komisije za šolsko prehrano

4.       Razno

 

Sestanek sta vodili mentorici skupnosti učencev Sabina Kirm in Karmen Vergolin.

 

K/1  Delo skupnosti učencev

 

Mentorica Karmen Vergolin je z učenci spregovorila o pomenu in vlogi skupnosti učencev šole, predstavila pa je tudi aktivnosti, ki sta jih skupnost učencev in šolski parlament realizirana v lanskem šolskem letu. Za letošnje šolsko leto je mentorica predlagala naslednje vsebine:

  • življenje in delo v šoli,
  • šolski red in pravila,
  • vrednote šole,
  • pravice in dolžnosti učencev,
  • sodelovanje v akcijah ZPM (Teden otroka, otroški parlament – tema: Otroci in načrtovanje prihodnosti )
  • sodelovanje v humanitarnih akcijah.

 

Vsi prisotni predstavniki skupnosti učencev so se s predlaganimi vsebinami oz. programom strinjali.

 

K/2   Izvolitev predstavnikov šolskega parlamenta

 

Učenci so z glasovanjem izvolili naslednje predstavnike šolskega parlamenta:

 

Lina Ajkić, 5.b                                                     Ana Vehovec, 6.b

Aleksander Perić ,7.a                                           Blaž Šipoš Mehle, 7.a

Arne Supe, 8.b                                                     Jasna Čarmen, 8.c

Zala Resman, 9.b                                                  Nika Novak, 9.c

 

 

K/3  Izvolitev predstavnikov komisije za šolsko prehrano

 

Učenci so z glasovanjem izvolili naslednje predstavnike komisije za šolsko prehrano:

 

Elma Halilović, 8.b                                             Aleksander Babić, 6.c

 

 

 

K/4  Razno

Mentorica Sabina Kirm je predstavnikom skupnosti učencev predstavila prezentacijo s kratkim kolažem dejavnosti učencev v  lanskem šolskem letu.

 

 

Sestanek se je zaključil ob 12.00 uri.

 

 

 

 

V  Ljubljani, 3. 10. 2016

 

 

                                                                       Zapisala mentorica skupnosti učenev

                                                                                     Karmen Vergolin