Hitre povezave

Eko bralna značka - poročilo 2011

S pridobitvijo naziva Eko šola se je na šoli uvedla tudi Eko bralna značka pri kateri otroci z navdušenjem sodelujejo. Seveda gre pri Eko bralni znački za branje s poudarkom na literaturi oziroma člankih, ki vsebujejo ekološko tematiko. Učenci so s pozitivnim pristopom in  sodelovanjem pri razmišljanju, branju in poustvarjanju veliko povedali o onesnaževanju okolja in voda, ogrožanju živali in o tem kako skrbimo za domače živali ter divje živali, ki živijo v ujetništvu ali v naravnem okolju.
V 1. in 2. razredu so se pri podaljšanem bivanju in pri interesnih dejavnostih poglobili v branje zgodbic z naslovom Kapljica na poti okoli sveta in Listko in njegova življenja. Skupaj z učiteljico so ustvarili veliko risbic, ki ponazarjajo dogajanja v knjigi.
Cilj našega aktivnega sodelovanja je poglobiti ekološko zavest, vzpodbuditi otroke in njihove starše za branje knjig z eko vsebino in jim s tem poglobiti občutek kako ravnati z živalmi, kako skrbeti za zdravje ter kako ohraniti čisto okolje v katerem živijo.
 
In tako so nastajali naslednji izdelki:

1. razred: Kapljica na poti okoli sveta                2. razred: Listko in njegova življenja

 

 

3. razred: Mali žabec Kvak (onesnažen in čist ribnik)

 

4.a razred: Plakat predstavlja: značilnosti vode (oblike kapljic, pregovori o vodi in minerali v vodi), stanja vode in kdo vse je onesnaževalec vode. Knjiga Kapljica na poti okoli sveta je bila vsem v navdih pri ustvarjanju.

 

4.b: Sestavili so plakat na temo Ogrožene živali pri nas in po svetu

 

3.b je poustvarjal skupaj z učiteljico po slikanici Listko in njegova življenja in tako so nastala papirnata pisma presenečenja za starše

Ostali izdelki iz odpadnega ali naravnega materiala, katere so izdelali učenci 3. a in 3. b razreda:

 

Živali iz naravnega odpadnega materiala             Robotki iz škatlic

 

»Papirnato mesto«

S svojo voljo in navdušenjem nad sodelovanjem so si vsi omenjeni razredi prislužili Eko priznanja za osvojeno Eko bralno značko. Čestitam!!!

Vodja eko bralne značke
Sabina Kirm