Hitre povezave

Seznam zaposlenih

Priimek in ime Delovno mesto
Agrež, Marjanca pismo učiteljica razrednega pouka
Babnik, Majda pismo poslovna sekretarka
Bajroviċ, Skender pismo učitelj likovne umetnosti
Beligoj, Vesna pismo učiteljica razrednega pouka
Bernard, Nina pismo učiteljica podaljšanega bivanja
Biderman, Saša pismo učiteljica razrednega pouka
Borovšek, Darja pismo učiteljica športa
Boruta, Helena pismo učiteljica podaljšanega bivanja
Bulc, Smilja pismo učiteljica podaljšanega bivanja
Cafnik, Marija pismo učiteljica nemščine
Cigale, Marjetka pismo  učiteljica razrednega pouka
Cvetko, Marija pismo delavka v kuhinji
Černe, Terezija pismo učiteljica razrednega pouka
Jović, Aleksandra pismo učiteljica angleščine
Ferati, Zehida snažilka
Gracar Bajda, Monika specialna pedagoginja
Gregorič, Marjeta učiteljica podaljšanega bivanja
Gošte Martina pismo prof. pedagogike
Gril, Eva pismo učiteljica angleščine in izb. predmeta španščina
Grünfeld, Staša  računovodja
Ipavec Možek, Simona pismo učiteljica razrednega pouka, vodja podružnične šole Hrušica
Kalender, Đurđa kuharica
Karaula, Milena delavka v kuhinji
Keše, Polona pismo učiteljica razrednega pouka
Kirm, Sabina pismo knjižničarka
Klampfer, Marjan pismo učitelj geografije in zgodovine
Kogovšek, Erika pismo učiteljica kemije, biologije in naravoslovja
Konda, Zdenka pismo učiteljica matematike
Korelc, Nadja pismo učiteljica razrednega pouka
Koudela, Irena pismo vzgojiteljica v 1. razredu
Kovačič Kokošar, Katja pismo učiteljica razrednega pouka
Krajnčan, Nataša pismo ravnateljica
Jug, Maja pismo učiteljica matematike in fizike
Lužar, Brane pismo učitelj matematike
Melik, Slavko pismo učitelj geografije in zgodovine
Milek, Albina pismo učteljica tehnike in tehnologije
Modic, Martina pismo porodniška odsotnost
Mravlja, Slavica pismo delavka v kuhinji
Novak, Biserka pismo bolniška odsotnost
Novak, Marijana snažilka
Ovnič Ortar, Valentina pismo učiteljica razrednega pouka
Perme, Anica delavka v kuhinji
Perme, Ivana pismo učiteljica razrednega pouka
Pesek, Lilijana pismo učiteljica razrednega pouka, pomočnica ravnateljice
Pintarič, Primož pismo učitelj športa
Pitako, Mateja pismo učiteljica podaljšanega bivanja
Planinc, Bogomira pismo vzgojiteljica v 1. razredu
Podbrežnik, Iztok pismo učitelj športa
Popović Staša pismo učiteljica razrednega pouka
Porenta, Andreja pismo učiteljica razrednega pouka
Pozvek, Meta pismo vodja šolske prehrane, učiteljica podaljšanega bivanja - porodniška odsotnost
Puriċ, Miladeta pismo glavna kuharica
Rauš, Srečo pismo kuhar
Rožanc, Vida pismo pedagoginja
Ruparčič Polončič, Helena pismo učiteljica razrednega pouka
Sadar, Vesna snažilka
Suhadolnik, Vanja pismo učiteljica glasbene umetnosti
Stevanoviċ, Ubavka pismo delavka v kuhinji
Stošiċ, Darija snažilka
Strniša Klavdija pismo učiteljica razrednega pouka
Sušec, Elvirapismo učiteljica biologije, naravoslovja in gospodinjstva
Shrestha, Petra pismo učiteljica slovenščine
Šercer Stojanović, Diana  učiteljica podaljšanega bivanja
Šarec Rojc, Romanapismo učiteljica slovenščine
Štamcar, Igo hišnik
Veber, Danica knjigovodja
Trnjak, Nevenka snažilka
Veldin, Janja pismo učiteljica slovenščine
Vergolin, Karmen pismo socialna delavka, učiteljica domovinske in državljanske vzgoje in etike
Vovk, Maja pismo učiteljica angleščine
Vrtačnik, Urška  bolniška odsotnost
Zrimšek, Andrej pismo učitelj podaljšanega bivanja
Žnidarič, Lucija  računalničarka in učiteljica matematike