Hitre povezave

Učbeniški sklad

Preko učbeniškega sklada šola organizira za vse učence od 1. do 9. razreda brezplačno izposojo učbenikov. Tudi za izbirne predmete (če učitelji učbenike zahtevajo) je na razpolago dovolj izvodov. Če želite ob začetku šolskega leta prejeti brezplačen komplet učbenikov, je potrebno izpolniti naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti. Za poškodovane, uničene ali za izgubljene učbenike je treba v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino.
 
Sabina Kirm