Izbirni predmeti šport-a

Na naši šoli bomo izvajali naslednje izbirne predmete s športnega področja: