Skoči na glavno vsebino

O šoli

Šola:

Zgrajena je bila leta 1980. Tedaj je šola delovala kot enota OŠ Karla Destovnika Kajuha. Pouk je potekal v obeh stavbah v dveh izmenah, skupno število učencev pa je preseglo 1650. V šolskem letu 1992/93 je postala samostojna osnovna šola Božidarja Jakca.

Učenci:
Na centralni šoli je 15 oddelkov 1. in 2. triletja ter 9 oddelkov 3. triletja. Na podružnični šoli je 5 oddelkov od 1. do 4. razreda.

V šolskem letu 2023/24 je vpisanih 561 učencev.

Zaposleni:
63 strokovnih in 22 ostalih delavcev.

Prostorske razmere:
11 učilnic za razredni pouk, 15 učilnic za predmetni pouk, knjižnica, kabinet za AV-sredstva, računalniška učilnica, kabinet za računalništvo, 2 telovadnici (velika in mala), večnamenski prostor, kuhinja, pisarne(za ravnateljico, pomočnico ravnateljice, 2 svetovalni delavki, tajništvo in računovodstvo), zbornica, sejna soba, soba za individualni pouk in zobna ambulanta

Lokacija:
V vzhodnem delu mesta med Ljubljanico in Golovcem (Štepanjsko naselje).