Razredniki

 ODDELKI  IN  RAZREDNIKI za šolsko leto 2022/2023

PRVO TRILETJE

RAZRED: RAZREDNIK:
1. a Katja K. Kokošar, Mirka Planinc
1. b Nadja Korelc, Irena Koudela
1. c PŠH Simona Ipavec Možek, Vesna K. Sivec
2. a Staša Popović
2. b Iza Javornik
2. c  PŠH Andreja Porenta
3. a Valentina Ovnič Ortar
3. b Nika Žibert
3. c PŠH Marjetka Cigale
3. č PŠH Klara Omovšek

DRUGO TRILETJE

4. a Marija Lazarić
4. b Urša Škulj
4.c Nika Vida Zidarič
5.a Klavdija Strniša
5. b Karmen Lazić
5. c Biserka Novak
6. a Maja Vovk
6. b Meta Pozvek
6. c Karmen Berus Dolinar

TRETJE TRILETJE

7. a  Janja Veldin
7. b Aleksandra Jović
7. c Sarah Zlatković
8. a Nina Pevec
8. b  Erika Kogovšek
8. c Anja Kos

9. a

9. b

Eva Gril

Vanja Suhadolnik