Hitre povezave

Skupne govorilne ure

 

ŠOLSKO  LETO 2016/2017

 

Organizirali bomo tri roditeljske sestanke, in sicer septembra, februarja, maja/junija.

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

 

 

PRVO TRILETJE

 ob sredah

DRUGO in TRETJE TRILETJE

ob torkih

12. oktober

11. oktober

9. november

8. november

14. december

13. december

11. januar

10. januar

15. marec

14. marec

12. april

11. april

10. maj

9. maj

 

 

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.