Hitre povezave

Skupne govorilne ure

 

ŠOLSKO  LETO 2019/2020

 

Organizirali bomo tri roditeljske sestanke, in sicer septembra, februarja, maja/junija.

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

PRVO TRILETJE

 ob sredah

DRUGO in TRETJE TRILETJE

ob torkih

9. oktober

8. oktober

13. november

12. november

11. december

10. december

15. januar

14. januar

11. marec

10. marec

8. april

7. april

20. maj

19. maj

 

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.