Hitre povezave

Tekočnost branja

Tekočnost branja

Branje je temeljna spretnost poleg pisanja in računanja, ki jo mora učenec usvojiti za uspešno delo v šoli. Ker branje ni naraven proces, ki bi se ga otrok naučil sproti kakor govora, je naša naloga, da učence spodbujamo v urjenju branja. Priporočljivo je, da otrok tudi doma, po pouku, bere vsaj deset minut na dan.

Tekočnost branja ni osredotočena zgolj na hitrost dekodiranja, vendar je avtomatizirano dekodiranje pogoj za uspešno razumevanje prebranega.  

Poudariti je potrebno, da so rezultati namenjeni predvsem in najprej otroku, ki lahko ob njih spremlja svoj napredek. Pomembno je, da se otrok zaveda lastnega napredovanja. Starši naj rezultate vzamejo kot mejnike na poti, ki vodijo do uspešnega branja. Če je otrok pod razrednim povprečjem, je to tudi spodbuda za starša, da glede otrokovega branja doma nekaj spremeni.

Na podlagi testiranj smo ugotovili, da sposobnost branja pri slabših bralcih čez počitnice, ko se navadno ne bere, nazaduje. Namesto da bi tak otrok v novem šolskem letu začel, kjer je v prejšnjem končal, pade po sposobnosti branja na začetek prejšnjega šolskega leta.

 

KAJ POMENI POSAMEZNA TEKOČNOST BRANJA?

Število prebranih besed v minuti

Branje nam omogoča

Vrsta branja

manj kot 50

ne tekoče, monotono branje

počasno in neučinkovito branje

od 50 do 100

glasno in poglobljeno branje

branje za pomnjenje

od 100 do 200

tiho in poglobljeno branje

branje za učenje

od 200 do 400

tiho branje, osredotočanje na ključne besede

branje za razumevanje

od 400 do 700

iskanje ključnih misli

prelet besedila

od 700 do 1000

nelinearno, diagonalno branje

preskakovanje besedila

Povzeto po e-gradivu Branke D. Jurišić.

Besedilo pripravila: Andreja Butolo, inkluzivna pedagoginja

Testiranja izvajajo:

2. razred: Andreja Butolo, inkluzivna pedagoginja

3. razred: Maruša Matelič, pedagoginja; Simona Ipavec Možek, razredna učiteljica

4. razred: Vida Rožanc, pedagoginja

5. razred: Lili Pesek, podravnateljica in učiteljica razrednega pouka

Predmetna stopnja: Romana Šarec Rojc, učiteljica slovenščine