Hitre povezave

UČITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

 

PRIIMEK IN IME E-POŠTA DELOVNO MESTO

Bajroviċ, Skender 

skender.bajrovic@guest.arnes.si

učitelj likovne umetnosti

Beligoj, Vesna 

odsotnost

učiteljica razrednega pouka

Bernard, Nina 

nina.stiskovsky@guest.arnes.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Biderman, Saša 

uciteljicasasa@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Borovšek, Darja 

darja.borovsek@guest.arnes.si

učiteljica športa

Boruta, Helena 

helena.boruta@gmail.com

učiteljica podaljšanega bivanja

Berus Dolinar, Karmen karmen.berus.dolinar@osbj.si učiteljica slovenščine

Bulc, Smilja 

smilja.bulc1@gmail.com

učiteljica podaljšanega bivanja

Butolo, Andreja

andreja.butolo@osbj.si

učiteljica učne pomoči

Cigale, Marjetka

marjetka.cigale@osbj.si učiteljica razrednega pouka

Gracar Bajda, Monika

monika.gracar.bajda@osbj.si

specialna pedagoginja

Gregorič, Marjeta

marjeta.gregoric@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Gril, Eva 

eva.gril@osbj.si

učiteljica angleščine in izb. predmeta španščina

Ipavec Možek, Simona 

simona.ipavec.mozek@osbj.si

učiteljica razrednega pouka, vodja podružnične šole Hrušica

Jović, Aleksandra 

aleksandra.jovic@osbj.si

učiteljica angleščine

Jug, Maja maja.jug@osbj.si učiteljica matematike in fizike

Klampfer, Marjan 

marjan.klampfer@osbj.si

učitelj geografije in zgodovine

Kogovšek, Erika 

erika.kogovsek@osbj.si

učiteljica kemije, biologije in naravoslovja

Konda, Zdenka 

zdenka.konda@osbj.si

učiteljica matematike

Korelc, Nadja 

nadja.osbj@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Koudela, Irena 

irena.koudela@osbj.si

vzgojiteljica v 1. razredu

Kovačič Kokošar, Katja 

katja.kovacic.kokosar@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Lavrič, Tina tina.lavric@gmail.com učiteljica angleščine

Lužar, Brane 

brane.luzar@osbj.si

učitelj matematike

Matelič, Maruša marusa.matelic@osbj.si pedagoginja

Melik, Slavko 

slavec.melikus@gmail.com

učitelj geografije in zgodovine

Miklič, Tanja   učiteljica nemščine

Milek, Albina 

albina.milek@osbj.si

učteljica tehnike in tehnologije

Mlakar, Danijela dmlakar.jakci@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Modic, Martina

martina.modic@osbj.si učiteljica razrednega pouka
Mošnik, Franci franci.mosnik@osbj.si računalničar

Novak, Biserka 

novak.biserka@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Ovnič Ortar, Valentina 

odsotnost

učiteljica razrednega pouka

Perme, Ivana 

ivana.perme@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Pesek, Lilijana 

lilijana.pesek@guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, pomočnica ravnateljice

Pintarič, Primož 

primoz.pintaric@osbj.si

učitelj športa

Pitako, Mateja 

mateja.pitako@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Planinc, Mirka

bogomira.planinc@osbj.si

vzgojiteljica v 1. razredu

Podbrežnik, Iztok 

iztok.podbreznik@guest.arnes.si

učitelj športa

Popović, Staša 

stasa.popovic@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Porenta, Andreja 

andreja.porenta@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Pozvek, Meta 

pozvek.meta@gmail.com

vodja šolske prehrane, učiteljica podaljšanega bivanja 

Ruparčič Polončič, Helena 

helena.ruparcic.poloncic@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Shrestha, Petra petra.shrestha@osbj.si učiteljica slovenščine
Skalar, Ana skalar.ana@gmail.com učiteljica angleščine
Strniša, Klavdija klavdija.strnisa@osbj.si učiteljica razrednega pouka

Suhadolnik, Vanja 

vanja.suhadolnik@osbj.si

učiteljica glasbene umetnosti

Sunarić, Tamara tamara.sunaric@osbj.si učiteljica razrednega pouka

Sušec, Elvira

elvira.susec@guest.arnes.si

učiteljica biologije, naravoslovja in gospodinjstva

Šercer Stojanović, Diana 

diana.sercer@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Šarec Rojc, Romana

romana.sarec.rojc@osbj.si

učiteljica slovenščine

Škulj, Urša ursa.skulj@osbj.si učiteljica razrednega pouka

Veldin, Janja 

janja.veldin@osbj.si

učiteljica slovenščine

Vergolin, Karmen 

karmen.vergolin@guest.arnes.si

socialna delavka, učiteljica domovinske in državljanske vzgoje in etike

Vovk, Maja 

maja.vovk@osbj.si

učiteljica angleščine

Vrtačnik, Urška 

urska.vrtacnik@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Zrimšek, Andrej 

andrej.zrimsek@osbj.si

učitelj podaljšanega bivanja