Hitre povezave

UČITELJSKI ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

 

PRIIMEK IN IME E-POŠTA DELOVNO MESTO

Bajroviċ, Skender 

skender.bajrovic@guest.arnes.si

učitelj likovne umetnosti

Beligoj, Vesna 

odsotnost

učiteljica razrednega pouka

Bernard, Nina 

nina.stiskovsky@guest.arnes.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Biderman, Saša 

uciteljicasasa@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Borovšek, Darja 

darja.borovsek@guest.arnes.si

učiteljica športa

Boruta, Helena 

helena.boruta@gmail.com

učiteljica podaljšanega bivanja

Bulc, Smilja 

smilja.bulc1@gmail.com

učiteljica podaljšanega bivanja

Butolo, Andreja

andreja.butolo@gmail.com

učiteljica učne pomoči

Cigale, Marjetka

marjetka.cigale@osbj.si učiteljica razrednega pouka

Gracar Bajda, Monika

monika.gracar@guest.arnes.si

specialna pedagoginja

Gregorič, Marjeta

marjeta.gregoric@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Gril, Eva 

now.eva@gmail.com

učiteljica angleščine in izb. predmeta španščina

Ipavec Možek, Simona 

simona.ipavec7@gmail.com

učiteljica razrednega pouka, vodja podružnične šole Hrušica

Jović, Aleksandra 

aleksandra.osbj@gmail.com

učiteljica angleščine

Jug, Maja maja.jug@gmail.com učiteljica matematike in fizike
Kisovec, Urša   učiteljica razrednega pouka

Klampfer, Marjan 

klampfer.marjan@gmail.com

učitelj geografije in zgodovine

Kogovšek, Erika 

erika.kogovsek@guest.arnes.si

učiteljica kemije, biologije in naravoslovja

Konda, Zdenka 

zdenka.konda1@gmail.com

učiteljica matematike

Korelc, Nadja 

nadja.osbj@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Koudela, Irena 

irena.koudela@gmail.com

vzgojiteljica v 1. razredu

Kovačič Kokošar, Katja 

katja.kovacickokosar@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Lavrič, Tina tina.lavric@gmail.com učiteljica angleščine

Lužar, Brane 

bluzar1@gmail.com

učitelj matematike

Matelič, Maruša   pedagog

Melik, Slavko 

slavec.melikus@gmail.com

učitelj geografije in zgodovine

Miklič, Tanja   učiteljica nemščine

Milek, Albina 

albina.milek@guest.arnes.si

učteljica tehnike in tehnologije

Mlakar, Danijela dmlakar.jakci@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Modic, Martina

modic888@gmail.com učiteljica razrednega pouka
Mošnik, Franci franci.mosnik@osbj.si računalničar

Novak, Biserka 

novak.biserka@gmail.com

učiteljica razrednega pouka

Ovnič Ortar, Valentina 

odsotnost

učiteljica razrednega pouka

Perme, Ivana 

ivana.perme@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Pesek, Lilijana 

lilijana.pesek@guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka, pomočnica ravnateljice

Pintarič, Primož 

primoz.pintaric@osbj.si

učitelj športa

Pitako, Mateja 

mateja.pitako@osbj.si

učiteljica podaljšanega bivanja

Planinc, Mirka

planinc.mirka@gmail.com

vzgojiteljica v 1. razredu

Podbrežnik, Iztok 

iztok.podbreznik@guest.arnes.si

učitelj športa

Popović, Staša 

stasa.popovic@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Porenta, Andreja 

andreja.porenta@osbj.si

učiteljica razrednega pouka

Pozvek, Meta 

pozvek.meta@gmail.com

vodja šolske prehrane, učiteljica podaljšanega bivanja 

Ruparčič Polončič, Helena 

helena.ruparcic@guest.arnes.si

učiteljica razrednega pouka

Shrestha, Petra vejica.vprasaj@gmail.com učiteljica slovenščine
Skalar, Ana skalar.ana@gmail.com učiteljica angleščine
Strniša, Klavdija klavdija.strnisa@gmail.com učiteljica razrednega pouka

Suhadolnik, Vanja 

vanja_suhadolnik@yahoo.com

učiteljica glasbene umetnosti

Sunarić, Tamara tamara.sunaric@osbj.si druga učiteljica v 1. razredu

Sušec, Elvira

elvira.susec@guest.arnes.si

učiteljica biologije, naravoslovja in gospodinjstva

Šercer Stojanović, Diana 

 

učiteljica podaljšanega bivanja

Šarec Rojc, Romana

mojaslo@gmail.com

učiteljica slovenščine

Veldin, Janja 

jveldin@gmail.com

učiteljica slovenščine

Vergolin, Karmen 

karmen.vergolin@guest.arnes.si

socialna delavka, učiteljica domovinske in državljanske vzgoje in etike

Vovk, Maja 

maja.english@gmail.com

učiteljica angleščine

Vrtačnik, Urška 

urskavrtacnik@gmail.com

učiteljica podaljšanega bivanja

Zrimšek, Andrej 

andrej.zrimsek@gmail.com

učitelj podaljšanega bivanja