Hitre povezave

Zapisnik prvega sestanka skupnosti učencev 2013_2014

Ljubljana 1. 10. 2013

 

ZAPISNIK

 

1.  sestanka Skupnosti učencev, ki je bil v četrtek, 26. 9. 2013, ob  11.20, v  učilnici št. 3.  Prisotnih je bilo 30  izvoljenih predstavnikov odelčnih skupnosti od  4. – 9.  razreda.

 

Dnevni red:

 

1.       Delo Skupnosti učencev

2.       Izvolitev predstavnikov Šolskega parlamenta

3.       Komisija za šolsko prehrano

4.       Razno

 

Sestanek je vodila mentorica Skupnosti učencev Karmen Vergolin.

 

K/1  Delo skupnosti učencev

 

Mentorica Karmen Vergolin je z učenci spregovorila o pomenu in vlogi Skupnosti učencev šole, predstavila pa je tudi aktivnosti, ki sta jih Skupnost učencev in Šolski parlament realizirana v lanskem šolskem letu. Za letošnje šolsko leto je mentorica predlagala naslednje vsebine:

 

  • življenje in delo v šoli,
  • šolski red in pravila,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
  • dogovor o aktivnostih skozi šolsko leto in uresničevanje le teh
  • sodelovanje v akcijah ZPM (Teden otroka, otroški parlament – tema: Razmere v družbi,
  • ekologija,
  • zbiranje pohval, pripomb in predlogov v zvezi z vsemi aktivnostmi, ki potekajo v šoli.

 

Vsi prisotni predstavniki skupnosti učencev so se s predlaganimi vsebinami oz. programom strinjali.

 

 

K/2   Izvolitev predstavnikov šolskega parlamenta

 

Učenci so z glasovanjem izvolili naslednje predstavnike šolskega parlamenta:

 

Alex Perić, 4.a                                                     Kaja Vrakelja Ljuboja, 8.a

Maks Matej Cuzak, 5.c                                       Ana Ocvirk, 8.b        

Laura Kokot, 6.c                                                 Dejan Jović, 9.a                                           

Jure Čad, 7.a                                                       Tina Seljak, 9.c.

 

 

 

K/3  Komisija za šosko prehrano

 

Mentorica je učencem predstavila delovanje Komisije za šolsko prehrano. K sodelovanju je povabila tudi učence, ki v šoli jedo šolsko malico oz. kosilo.

 

Za sodelovanje sta se prijavila Nik Elsner, 6.c in Jaka Hočevar, 9.c

   

 

K/4  Razno

 

Učenci so povedali, da se na šoli dobro počutijo. Pohvalili so boljšo prehrano in prenovljene garderobe.

 

 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 12. uri.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Zapisala mentorica skupnosti učenev

                                                                                   Karmen Vergolin