VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Spoštovani starši, 

obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Božidarja Jakca, za šolsko leto 2022/2023,

potekal od ponedeljka, 14. 2., do petka 18. 2. 2022, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

Za CENTRALNO ŠOLO, Nusdorferjeva 10, Ljubljana;

  • v ponedeljek, 14. 2. 2022, v torek, 15. 2. 2022,  in v  sredo, 16. 2. 2022,  od 8.00 – 12.00 in od 16.00 – 19.00,
  • v četrtek, 17. 2. 2022,  od 8.00 – 12.00 in od 14.00 – 16.00 ter
  • v petek, 18. 2. 2022, od 7.00 – 14.00.

Za PODRUŽNIČNO ŠOLO HRUŠICA, Pot do šole 1, Ljubljana:

  • v sredo, 16. 2. 2022,  od 16.00 – 19.00 in
  • v četrtek, 17. 2. 2022, od 8.00 – 12.00

V preostalih dneh se udeležite vpisa na centralni šoli.

Na centralni šoli bo vpis potekal v prostorih svetovalne službe (1. nadstropje).

Na podružnični šoli bo vpis potekal dopoldan v knjižnici, v popoldanskem času pa v jedilnici.

Zaradi epidemiološke situacije smo se odločili za izpeljavo dveh oblik vpisa:

  1. vpis v prostorih šole
  2. vpis po elektronski ali navadni pošti

Vsa navodila v zvezi z vpisom boste prejeli po pošti vključno s prilogami, ki jih boste izpolnjene prinesli v šolo ali jih poslali po navadni ali elektronski pošti do vključno 18. 2. 2022.

V kolikor imate kakšno vprašanje ali so še kakšne nejasnosti glede vpisa, lahko pošljete vprašanje na elektronski naslov natasa.krajncan@osbj.si ali pokličete na tel. št. 051 344  270 ali 01 520 66 53.

Vse ostale obrazce (Predlog za odložitev šolanja,  Vloga za vpis otroka na OŠ Božidarja Jakca iz drugega okoliša, Obvestilo šoli o prepisu na drugo šolo, Obrazec …) najdete tukaj:

3V skladu z zakonodajo glede vpisa velja:

– Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki  bodo v koledarskem letu, v katerem

bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Osnovne šole za šolsko leto 2022/23

vpisujejo otroke, rojene v letu 2016.

Starši svoje otroke vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno prebivališče.

– Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če

šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz

matičnega okoliša v skladu z Uredbo Vlade RS (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši

vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka

za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.

– Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi

odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Elvira Sušec,  v. d.  ravnateljice