Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ E.C.O. S.T.E.P.S – 4. DAN SENČENJA na CEIP Sanchez Albornoz

Hola!

Zvok glasbe nas je tudi danes popeljal v šolski dan. Začele smo ga s poukom angleškega jezika, kjer so učenci 6. razredov s pomočjo Canve oblikovali šolska pravila in pri tem uporabljali glagol have to/has to. Dejavnost je potekala v parih, vsak par je zapisal vsaj 4 primere.

Sledil je ogled šolskega centra za učence od 12. do 19. leta, IES LA MOLA, kjer pouk zaradi velikega števila poteka dvoizmensko. Popoldanske učne ure se zaključijo ob 21. uri.

Na centru imajo veliko specializiranih učilnic, ki jih učenci uporabljajo za praktični in teoretični del pouka. Likovna učilnica je razdeljena v dva dela, eden je namenjen risanju in slikanju, drugi pa oblikovanju materialov. Izredno zanimivi sta se nam zdeli učilnici radijskega pouka in tehnike, kjer imajo tudi 3D tiskalnik ter laserski rezalnik.

Ogledale smo si tudi učno uro tujega jezika v 1. razredu, kjer so ob uporabi aplikacij Wordwall in Kahoot ponavljali in utrjevali učno snov.

Pouk glasbe nas je presenetil in močno navdušil. Spoznale smo metodo “Soundpainting” pri kateri učenci aktivno soustvarjajo glasbeno zgodbo in se telesno ter glasbeno izrazijo. Učenci so nastopili izredno samozavestno in sproščeno, saj napake niso možne.

V učnem načrtu imajo vključen tudi program robotike, kjer s pomočjo načtov in aplikacij učenci urijo orientacijo v prostoru, jih berejo in so pri tem samostojni.

Dan na šoli smo zaključile z ogledom priprave tradicionalne paelle in preizkušanjem drugih dobrot, ki so jih pripravili učitelji šole. Zopet nas je pozitivno presenetila njihova povezanost, empatičnost in srčnost. Veselimo se zadnjega dne z našimi španskimi prijatelji.

Adios!