Hitre povezave

Dan šole -- eko dan

JEJ ZDRAVO, TOREJ Z GLAVO!

Pomeni s premislekom izbirati in izbrati tako hrano, ki je za zdravje in dobro počutje najboljša.

V torek, 17. marca 2009, od 14.00 do 16.30 bodo na šoli potekale dejavnosti, ki bodo učence in njihove starše spodbujale k razmišljanju o zdravem življenju in zdravi prehrani.

DEJAVNOSTI PO ODDELKIH:

Centralna šola:

1. triada

 

 razred

 učilnica

 tema

 

 1.a

 99

 JOGA IN IZDELAVA SADNE KUPE

 Katja K. Kokošar, Mirka Planinc

 1.b

 98

 ZDRAVA MALICA

 Valentina Ovnič,Irena Koudela, Nina Bernard

 2.a

 102

 OBHODNA VADBA IN IZDELAVA SADJA IZ PAPIRJA

 Jožica Kajdiž, Andrej Zrimšek

 2.b

 101

 IZDELAVA KRAVE IZ EMBALAŽE

 Helena R. Polončič, Meta Gregorič

 3.a

 103

 PREHRAMBENA PIRAMIDA (dramatizacija)

 Saša Biderman

 3.b

 96

 EKO KVIZ - ZDRAVA PREHRANA

 Lidija Ozimek, Vesna Beligoj

 

 

2. triada

 razred

 učilnica

 tema

 

 4.a

 44

 OD ŽITA DO KRUHA

 Helena Boruta, Albina Milek

 4.b

 23

 PREHRAMBENE NAVADE UČENCEV

 Aneta Rakovac

 5.a

 33

 IZDELAVA KNJIŽIC Z RECEPTI

 Nadja Korelc, Sabina Grabljevec

 5.b

 39

 ZDRAVI NAMAZI

 Ivana Perme, Smilja Bulc

 5.c

 45

 KALČKI V PREHRANI

 Marjanca Agrež, Vida Rožanc

 6.a

 7

 ZDRAVO ŽIVLJENJE IN ŠPORT

 Iztok Podbrežnik, Brane Lužar

 6.b

 41

 EKOLOŠKI OTOKI

 Zdenka Konda, Monika G.Bajda, Marina Kočevar

 

3. triada

 razred

 učilnica

 tema

 

 7.a

 12

 ADITIVI V PREHRANI

 Erika Kogovšek, Eva Gril, Petra Tomažin

 7.b

 3

 PREHRANJEVALNE NAVADE / MOTNJE HRANJENJA

 Janja Veldin, Karmen Vergolin

 8.a

 14

 GIBANJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

 Elvira Sušec, Darja Borovšek

 8.b

 1

 PREDSTAVITEV KITAJSKE BORILNE VEŠČINE TAI-CHI

 Vanja Suhadolnik, Skender Bajrović

 9.a

 11

 TEHNIŠKI DAN: ANALIZA ZDRAVIH JEDILNIKOV

 Marjan Klampfer, Maja Jug, Meta Cedilnik

 9.b

 

 TEHNIŠKI DAN: ANALIZA ZDRAVIH JEDILNIKOV

 Primož Pintarič, Slavko Melik, Meta Cedilnik

 9.c

 

 TEHNIŠKI DAN: ANALIZA ZDRAVIH JEDILNIKOV

 Romana Š. Rojc, Urška Vrtačnik, Meta Cedilnik

 

Podružnična šola Hrušica

 

 razred

 tema

 

 1. razred

 PRIPRAVA SADNIH IN ZELENJAVNIH NAPITKOV

 Simona I. Možek, Metka Cigale

 2. razred

 ŽIVIMO ZDRAVO

 M. Klemenčič, T. Černe, J. Mesarič

 3. razred

 IZDELAVA PREHRAMBENE PIRAMIDE

 Andreja Porenta, Mateja Broš

 4. razred

 PREHRANJUJMO SE ZDRAVO

 Polona Keše, Maja Vovk

Starši vabljeni na EKO KVIZ ob 16.00 uri v kulturni dom Hrušica.