Hitre povezave

Dan Zemlje

V sredo, 22. 4. 2009, je bil na OŠ Božidarja Jakca naravoslovni dan za 6. razred na temo: Dan Zemlje.

Cilji naravoslovnega dne:

  • učenci vedo, da 22. aprila praznujemo DAN ZEMLJE in da je ta dan najpomembnejši svetovni praznik;
  • seznanijo se z ogroženo živalsko vrsto: dvoživkami, njihovim življenjem, okoljem in dejavniki, ki jih ogrožajo;
  • s pomočjo literature in interneta izdelajo plakate o Zemlji in dvoživkah;
  • z zbiranjem odpadkov v okolici šole, opravijo analizo odpadkov (najpogostejši odpadki, količina le teh ter kje je bilo odpadkov največ) in razvijajo odgovoren odnos do čistega okolja,
  • s pridobljenim znanjem poglobijo ekološko zavest o pomenu varovanja našega planeta in živih bitij.

Učenci so v prvih dveh šolskih urah na delavnicah spoznavali dvoživke. Delavnice sta izvajala člana Društva za proučevanje dvoživk in plazilcev. Učenci so spoznali različne vrste dvoživk, seznanili so se z življenjem dvoživk, okoljem v katerem živijo in selitvami, prehranjevanjem, razmnoževanjem ter dejavniki, ki jih ogrožajo. Spoznali so, da je v Sloveniji vseh 19 živečih vrst ogroženih in zavarovanih, zato se jih ne sme v njihovem okolju vznemirjati, loviti in pobijati. Seznanili so se tudi z akcijo Varstvo dvoživk v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer po naročilu Mestne občine Ljubljana je Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev nadaljevalo z akcijo prenašanja dvoživk čez cesto na Večni poti.

Učenci so spoznali kakšen pomen imajo dvoživke v ekosistemih  ter da o njih še vedno kroži veliko napačnih predsodkov (npr. da so strupene za ljudi, da te ugriznejo, da te žabe pošpricajo s strupom).

Po malici so učenci v štirih skupinah nadaljevali delo, kjer je 1. skupina

pobirala smeti in odpadke na šolskem igrišču in dvorišču. Učenci te skupine so skupaj nabrali 21 kg odpadkov (večinoma cigaretnih ogorkov, papirja in plastike).

2. Skupina učencev in učenk je zasadila tri zvitovejnate vrbe in rože v korita pred vhodom v šolo ter odstranila plevel iz gredice v kateri je polno tulipanov in narcis. 3. skupina je pobarvala  in poslikala steno pred vhodom v šolo. Zadnja 4. skupina je izdelala plakate o dnevu Zemlje in dvoživkah.

Po opravljenem delu so se vsi učenci zbrali v biološki učilnici, kjer so poročali o delu v skupinah in si ogledali fotografije dneva.

 
Pripravila Elvira Sušec