Hitre povezave

Eko šola

SKRB ZA OKOLJE NAJ POSTANE SESTAVNI DEL ŽIVLJENJA

Ekošola je projekt  evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno izobraževanje. V Sloveniji poteka projekt pod imenom Ekošola kot način življenja v okviru društva Doves (Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije).
Program  ekošola se kot način življenja vključuje v vse ravni. Ekološka osveščenost  se iz šole prenaša na okolico, z otrok na starše in na lokalno skupnost. Zavedati se je treba, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje in aktivno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.
Namen projekta je povečati zavest in skrb za človeka in njegovo zdravje, skrb za okolje in naravo ter graditi pozitivne medsebojne odnose. V delo ekošole se vključujejo vsi otroci, strokovni delavci, vodstvo, tehniško osebje šole, starši in predstavniki lokalne skupnosti.

Projekt je sestavljen iz sedmih korakov, ki jih šola uvaja dve leti:

  1. Ustanovitev ekoprogramskega sveta (sestanek sveta smo imeli decembra lani, kjer smo predstavili letni delovni načrt ekošole za leto 2007/2008).
  2. Pregled okolja in preučevanje vplivov šole na delovanje kraja (glede na potrebe smo zasnovali letni delovni načrt ).
  3. Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev (kratkoročne cilje uresničujemo po posameznih skupinah v okviru podprojektov, dolgoročni cilj pa je vzgoja za zdravo življenje, urejeno okolico in pravilno ravnanje z odpadki).
  4. Ovrednotenje predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev.
  5. Priprava izvedbe tematskega sklopa za delo v šoli  in izven nje ( vsaka šola si mora izbrati temo, s katero se bo še posebej ukvarjala). V lanskem šolskem letu smo največ časa posvetili pravilnemu zbiranju in ločevanju odpadkov. Letos smo zbrali  temo »Zdravo življenje«.
  6. Informiranje in osveščanje ( strokovni delavci redno obveščajo starše otrok o delu na ekoprojektu in naših akcijah).
  7. Podpis ekolistine (ekolistina je izjava o ekološkem poslanstvu šole za delovanje ekošole s partnerji v projektu in nacionalno koordinacijo, podpis načrtujemo  spomladi naslednje leto).

Šola pridobi ekozastavo, če izpelje vseh sedem korakov ter odda vsaj dva letna delovna načrta po zahtevanem programu projekta.
Iz prvega sklopa smo v letošnjem šolskem letu izbrali projekt  Zdravo življenje.

S tem projektom želimo otroke ozavestiti o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane za rast in razvoj. Vsebina se navezuje na naš izbrani tematski sklop zdrava prehrana. V okviru projekta Zdravo življenje potekajo po posameznih razredih še podprojekti: »Kako in kaj jemo«, »Zakaj je sadje zdravo«, »Sadje in zelenjava«, »Prehrambena piramida«, »Prehranjevalne navade učencev«, »Poživila« in »Uživanje manj sladkih tekočin«. Ekodejavnosti se navezujejo tudi na gibanje (organizirani pohodi, redna športno-vzgojna dejavnost, plesna dejavnost, plavanje). Velik poudarek dajemo razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov.
Poleg projekta iz prvega sklopa moramo izvajati še najmanj pet projektov iz drugega sklopa, ki jih razpisuje nacionalna koordinacija. Izbrali smo naslednje:

Natečaj voščilnic

Učenci razredne in predmetne stopnje bodo ustvarjali voščilnice za likovni natečaj na temo prednovoletni čas, ki ga razpisuje Pomurski ekološki center (PEC). Likovna dela in izdelki bodo obravnavali zimske motive ter novoletne simbole; izdelovali jih bodo iz odpadnih in naravnih materialov. Izbrane motive bomo posredovali PEC. PEC bo izbral dvanajst motivov in jih natisnil na novoletnih voščilnicah.

Prispevki za tiskane in elektronske medije v lokalnem ali širšem okolju

Na tem področju moramo še marsikaj postoriti. Vabimo tudi starše, da nam priskočijo na pomoč z idejami in pobudami.

Zbiralna akcija papirja

V letošnjem šolskem letu predvidevamo dve zbiralni akciji papirja.

Ekobralna značka

V letošnjem letu bo ekobralna značka potekala na razredni in predmetni stopnji. Vsi učenci so vabljeni! Na razredni stopnji bodo ekobralno značko učenci opravljali pri svoji učiteljici, na predmetni stopnji pa pri knjižničarki.
 
Ekokviz

Ekokviz bo potekal za učence sedmega, osmega in devetega razreda. Organizirano bo šolsko, regijsko in državno tekmovanje.

Še druge dejavnosti

Kot ekošola si prizadevamo tudi zmanjšati količino odpadkov in jih ločevati na za to namenjenih mestih. Redno zbiranje odpadnega papirja organiziramo tako, da imamo v učilnicah škatle namenjene odpadnemu papirju. Za zbiranje odsluženih baterij uporabljamo »zeleno žabico« pri vhodu v šolo.
Obiskali bomo tudi ekokmetijo in organizirali dan šole, ki bo posvečen zdravemu načinu življenja, o čemer bomo obvestili javnost.

Izdelali smo tudi ekoznak šole in ekohimno. Ker smo dosegali vse predpisane zahteve, smo si v šolskem letu 2008/2009 prislužili tudi ekozastavo, na katero smo zelo ponosni. Ekologija je stvar, ki se tiče vsakega posameznika, saj mora le-ta pri sebi prebuditi ekološko zavest in pričeti skrbeti za okolje, v katerem živi.

Erika Kogovšek

Naslov Objavljeno
Eko šola 25.06.2009 - 22:13
Dan Zemlje 25.06.2009 - 22:15
Bazar izdelkov iz odpadnega materiala 25.06.2009 - 22:46
Eko kviz 29.08.2009 - 11:42
Za vedno EKO ŠOLA 29.08.2009 - 11:44
Dan šole -- eko dan 30.08.2009 - 16:43
Eko bralna značka v 1.a razredu 30.08.2009 - 16:46
Vse o srcu 30.08.2009 - 16:47
Snežaki iz odpadnega materiala 30.08.2009 - 16:51
Zimske vasice iz odpadnega materiala 30.08.2009 - 16:52