Hitre povezave

Kratice izbirnih predmetov

NI1, NI2, NI3 - nemščina

ŠI1, ŠI2, ŠI3 - španščina

LS1, LS2, LS3 - likovno snovanje

GLP - glasbeni projekt

ANI - ansambelska igra

SPH - sodobna priprava hrane

POK - poskusi v kemiji

OGL - obdelava gradiv LES

ONA - organizmi v naravi in umetnem okolju

UBE - urejanje besedil

MME - multimedija

RET - retorika

ROM - računalniška omrežja

SLZ - Sonce, Luna in Zemlja

RDK - raziskovanje domačega kraja

TVZ - turistična vzgoja

ŽČZ - življenje človeka na Zemlji

ŠZZ - šport za zdravje

ŠSP - šport za sprostitev

IŠP - izbrani šport (nogomet, rokomet)