Hitre povezave

Netopir – ne ptič ne miš

Raziskovalke: Naja Ferkov, 7. razred; Anja Hren, 7. razred; Katja Lenarčič, 7. razred.  

Osnovna šola Božidarja Jakca

Mentorica Elvira Sušec – OŠ Božidarja Jakca

Somentorica Alenka Petrinjak –  Članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev

Ključne besede: netopirji, eholokacija, mali netopirji.

 

POVZETEK

Za raziskovalno nalogo o netopirjih smo se odločile zato, ker so se nam zdeli zanimivi, čudni in nenavadni, pa še ljudje imamo o njih napačne predstave.

Netopirje smo opazovale na istem mestu na Fužinah v bližini Fužinskega gradu ob reki Ljubljanici. Na terenu smo netopirje opazovale in poslušale z ultrazvočnimi detektorji, napravami, ki pretvorijo ultrazvok netopirjev v nam slišen zvok. Vsaka vrsta netopirja se oglaša v določenem frekvenčnem območju, vendar se nekatere med seboj prekrivajo.

Tako smo jasno lahko določile dve vrsti netopirjev, slišale pa smo tudi netopirje iz rodu malih netopirjev in rodu navadnih netopirjev, vendar jih nismo uspele določiti. Vrste, ki smo jih zabeležile so: pozni netopir, navadni mračnik, vrste iz rodu malih netopirjev in vrste iz rodu navadnih netopirjev.

Z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelile učencem sedmega, osmega in devetega razreda naše šole pa smo skušale ugotoviti, kako dobro najini vrstniki poznajo netopirje, njihovo življenje, ogroženost ter kakšen je njihov odnos do njih.