Hitre povezave

Primož Trubar - nekoč in danes

Raziskovalca: Lea Erzar, 8. b; Mark Vidrih, 9. c

Mentorica: Romana Šarec Rojc

Ključne besede: Primož Trubar, berila od leta 1958 do leta 2008, besedila Primoža Trubarja

 

Povzetek

Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti, kakšen delež besedil Primoža Trubarja se pojavlja v berilih za višje razrede osnovne šole od leta 1958 do leta 2008 (Trubarjevo leto). Ukvarjala sva se z berili in predvsem z besedili, ki se pojavljajo v posameznih berilih. Ker vsa berila (predvsem starejša) niso splošno dostopna, sva obiskala Slovenski šolski muzej, kjer sva lahko vsako posamezno berilo prijela v roko, ga prelistala in natančneje pregledala.

Poleg tega raziskovalna naloga prinaša kratek oris zgodovine osnovnega šolstva po letu 1958.

Primož Trubar, prvi slovenski pisatelj in avtor prve slovenske knjige, je eden tistih avtorjev, ki bi ga morali še posebno ceniti in ga poznati. Zanimalo naju je tudi, ali ga posamezniki poznajo, znajo učenci ceniti njegovo zapuščino, predvsem pa to, ali učenci osnovne šole  sploh razumejo posamezna njegova besedila. Zanimalo naju je tudi, ali so besedila Primoža Trubarja primerna za učence osnovne šole, razumejo pomen njegovih besedil, znajo sami rešiti posamezne naloge …

Raziskovalna naloga je tako nastala tudi na podlagi vprašalnika in besedila, ki sva ga dala v analiziranje učencem naše šole. Z njimi sva poskušala ugotoviti poznavanje in vedenje o Primožu Trubarju ter razumevanje kratkega besedila. Odšla pa sva tudi na ulice Štepanjskega naselja in mimoidočim razdelila anketni vprašalnik, v katerem sva spraševala po posameznih podatkih, ki so povezani z življenjem in deli Primoža Trubarja.