Hitre povezave

Učbeniški sklad za šolsko leto 2020/2021

Osnovna šola omogoča učencem, da si v naslednjem šolskem letu iz učbeniškega sklada šole  izposodijo učbenike od 1. do 9.  razreda. V šolskem letu 2020/2021 MIZŠ povrne stroške nakupa delovnih zvezkov od 1. do 3. razreda osnovne šole. Delovni zvezki ostanejo ob koncu šolskega leta v lasti učencev. Jih ne vračajo nazaj.

Izposoja je možna samo v kompletu.

Seznam gradiv je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Učbeniški sklad/Šolske potrebščine.

UČBENIKI

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci šoli vrniti urejene učbenike. Če bodo učbeniki poškodovani ali izgubljeni, boste morali zanje plačati odškodnino v skladu s 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076).  

Če želite posamezen učbenik obdržati, pa boste plačali razliko do nabavne cene učbenika.

 

Naročilnica za učbenike in delovne zvezke iz učbeniškega sklada se nahaja na spletni strani šole, pod zavihkom Učbeniški sklad/Šolske potrebščine.

Izpolnjeno in podpisano naročilnico vrnite v knjižnico ali razredničarki/razredniku najkasneje do ponedeljka, 22. 6. 2020. Učenci prvega razreda pa do 3. 9. 2020.

Pri vpisu otrok po tem datumu, naročilnico prinesite v knjižnico ali v tajništvo. V kolikor boste učbenike in delovne zvezke kupili sami, mi sporočite po telefonu ali elektronski pošti.

 

Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna. Učenci bodo komplete prejeli v mesecu juniju ali prvi teden v septembru 2020. Prejete učbenike doma preglejte. V primeru, da je neprimeren za branje in učenje, ga lahko v treh dneh od prejetja zamenjate.

 

UČBENIKI MORAJO BITI OBVEZNO ZAVITI IN PODPISANI.

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE

Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite v vaših najbližjih knjigarnah, papirnicah ali preko spleta. V kolikor vam je lažje naročanje preko spleta, lahko nakup opravite preko aplikacije podjetja Kopija nova. V aplikaciji izberete našo šolo in se vam prikažejo potrebščine in delovni zvezki, ki so jih izbrali naši učitelji.