Skoči na glavno vsebino

Kratice izbirnih predmetov

NI1, NI2, NI3 – nemščina

ŠI1, ŠI2, ŠI3 – španščina

LS1, LS2, LS3 – likovno snovanje

GLP – glasbeni projekt

ANI – ansambelska igra

SPH – sodobna priprava hrane

POK – poskusi v kemiji

OGL – obdelava gradiv LES

ONA – organizmi v naravi in umetnem okolju

UBE – urejanje besedil

MME – multimedija

RET – retorika

ROM – računalniška omrežja

SLZ – Sonce, Luna in Zemlja

RDK – raziskovanje domačega kraja

TVZ – turistična vzgoja

ŽČZ – življenje človeka na Zemlji

ŠZZ – šport za zdravje

ŠSP – šport za sprostitev

IŠP – izbrani šport (nogomet, rokomet)