Hitre povezave

Šola v naravi

Šola v naravi je pedagoški proces, ki poteka zunaj kraja stalnega bivališča in kjer se ponavadi prepletajo različne vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja.

Osnovni namen le-te je tudi spodbuditi v kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne in kulturne dediščine. Prav tako pa je bivanje otrok v ŠN, tudi izjemna priložnost za razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med samimi  učenci ter sodelovanje   in spoznavanje učencev in učiteljev v drugačnem  okolju.
Na naši šoli organiziramo na športnem področju dve šoli v naravi.

 

 

 

 

 

 

 

 

V petem razredu je poletna šola v naravi s poudarkom na učenju in spopolnjevanju plavanja. V šestem razredu pa zimska šola v naravi z učenjem alpskega smučanja in teka na smučeh.

V letošnjem šolskem letu se  bodo naši petošolci udeleželi  letne šole v naravi v Poreču od 9. do 13. septembra 2013.

Za zimsko šolo v naravi pa imamo rezerviran termin v Kranjski Gori in sicer od 27.1. do 31.1.2014.