Hitre povezave

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščamo vas, da šola za vas ponovno odpira svoja vrata. V ponedeljek, 1. 6. 2020, se učencem 1. triletja in devetošolcem pridružijo še učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa še vsi ostali.

Vhod za prvošolce in drugošolce je nespremenjen, ostali učenci vstopate skozi glavni vhod ob običajni uri. Preobujete se v garderobi.

Urnik bo ponovno takšen kot je bil pred epidemijo.

Prav tako bomo podaljšano bivanje izvajali po urniku pred epidemijo. V kolikor se je čas odhoda iz šole spremenil, o tem obvestite razredničarko. Morebitno odjavo prehrane uredite kot običajno       (preko šolske spletne strani).

Vstop v šolo imajo še naprej izključno učenci in zaposleni na šoli. Starši, ki boste prihajali po otroke, počakate zunaj.

Spoštovani starši, zaupamo v vašo presojo, da boste v šolo napotili izključno zdrave otroke.

Veselimo se ponovnega snidenja.