Razredniki

 ODDELKI  IN  RAZREDNIKI za šolsko leto 2021/2022

PRVO TRILETJE

RAZRED: RAZREDNIK:
1. a Katja K. Kokošar, Mirka Planinc
1. b Nadja Korelc, Irena Koudela
1. PŠH Andreja Porenta, Kaja Bratina
2. a Marija Lazarič
2. b Saša Biderman
2. c PŠH Marjetka Cigale
2. č PŠH Klara Omovšek
3. a Iza Javornik
3. b Valentina Ovnič Ortar
3. PŠH Simona Ipavec Možek

 

DRUGO TRILETJE

4. a Ivana Perme
4. b Urša Škulj
4.c Martina Modic
5.a Biserka Novak
5. b Klavdija Strniša
5. c Tamara Sunarić
6.a Janja Veldin
6. b Aleksandra Jović
6. c Sarah Zlatković

TRETJE TRILETJE

7.a Nina Pevec
7.b Erika Kogovšek
7.c Anja Kos
8.a Eva Gril
8.b Vanja Suhadolnik
9.a Petra Shrestha
9. b Primož Pintarič