Skoči na glavno vsebino

Skupne govorilne ure

ŠOLSKO  LETO 2022/2023

Roditeljski sestanki bodo:

  • avgusta (1. razred),
  • septembra (od 2. do 9. razreda),
  • februarja (od 1. do 9. razreda),
  • maja ali junija (od 1. do 9. razreda).

Govorilne ure bodo potekale v popoldanskem času po razporedu v spodnji tabeli, in sicer od 17.00 do 18.30.

PRVO TRILETJE

 ob sredah od 17.00 do 18.30

DRUGO in TRETJE TRILETJE

 ob torkih od 17.00 do 18.30

12. oktober 11. oktober
23. november 22. november
14. december 13. december
11. januar 10. januar
15. marec 14. marec
12. april 11. april
10. maj 9. maj

Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj za uspešno vzgojno dejavnost šole. Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj prijazna, odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih situacij pa želimo, da starši upoštevate postopnost pri komuniciranju, kar pomeni, da se najprej obrnete na:

  • učitelja,
  • učitelja in razrednika,
  • šolsko svetovalno službo,
  • vodstvo šole.

Dostopnost