Tabori

 • Za učence razreda bomo v času od 5. 6. 2023 do 7. 6. 2023 organizirali bivanje v Osilnici v hotelu Kovač.
  • Pedagoški vodja: S. Ipavec Možek
 • Za učence razreda bomo od 31. 5. do 2. 6. 2023 organizirani bivanje v CŠOD Škorpijon.
  • Pedagoški vodja: A. Porenta
 • Za učence razreda bomo v času od 3. 10. do 5. 10. 2022 (centralna in podružnična šola) organizirali bivanje v hotelu Kovač.
  • Pedagoški vodja: M. Cigale
 • Za učence razreda bomo od 10. 10. do 12. 10. 2022  organizirali bivanje v CŠOD Planinka (Pohorje).
  • Pedagoški vodja: U. Škulj
 • Učenci razreda bodo od 19. 9. do 23. 9. 2022 v letni šoli v naravi, in sicer v Poreču v domu ZPM Maribor.
  • Strokovni vodja: I. Podbrežnik
 • Za učence razreda bomo od 23. 1. do 27. 1. 2023 organizirali zimsko šolo v naravi, in sicer na Pohorju v hotelu Tisa.
  • Strokovni vodja: P. Pintarič
 • Učenci razreda bodo od 18. 4. do 21. 4. 2023 v hotelu Kovač v Osilnici spoznavali življenje v naravi in opravili tečaj prve pomoči.
  • Pedagoški vodja: S. Zlatković
 • Tabor šport za zdravje bo v hotelu Kovač v Osilnici organiziran od 30. 9. do 2. 10. 2022 v okviru izbirnega predmeta šport za zdravje.
  • Pedagoški vodja: I. Podbrežnik
 • Tabor za nadarjene učence bo v CŠOD Cerkno organiziran od 12. 5. do 14. 5. 2023.
  • Pedagoški vodja: E. Gril
 • Tabor za trening socialnih veščin bomo organizirali v CŠOD Bohinj, in sicer od 4. do 7. 4. 2023.
  • Pedagoški vodja: N. Bernard