Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi

Šola v naravi

Šola v naravi je pedagoški proces, ki poteka zunaj kraja stalnega bivališča in kjer se po navadi prepletajo različne vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Osnovni namen le-te je tudi spodbuditi v kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne in kulturne dediščine. Prav tako pa je bivanje otrok v ŠN, tudi izjemna priložnost za razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med samimi učenci ter sodelovanje in spoznavanje učencev in učiteljev v drugačnem okolju.

Na naši šoli organiziramo na športnem področju dve šoli v naravi.

V petem razredu je poletna šola v naravi s poudarkom na učenju in spopolnjevanju plavanja.

V šestem razredu pa zimsko šolo v naravi z učenjem alpskega smučanja in teka na smučeh.